Publicerat 11 november, 2020

Green Landscaping ökar rörelseresultatet

Utemiljöbolaget Green Landscaping redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

"Utfallet är starkt och visar att vår strategi fungerar. Vi förvärvar framgångsrika bolag som bidrar till ökad omsättning och lönsamhet. För det tredje kvartalet enskilt överträffade vi vårt långsiktiga
tillväxtmål om 10 procent och förbättrade lönsamheten med 1,4 procentenheter", säger vd Johan Nordström i en kommentar.

Omsättningen steg 12,1 procent till 551,5 miljoner kronor (492,0). Den organiska tillväxten var 0,5 procent.

Ebita-resultat blev 40,0 miljoner kronor (28,8), med en ebita-marginal på 7,3 procent (5,9).

Rörelseresultatet blev 30,0 miljoner kronor (21,2), med en rörelsemarginal på 5,4 procent (4,3).

Resultatet före skatt var 23,6 miljoner kronor (16,2).

Resultatet efter skatt blev 19,1 miljoner kronor (16,5), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 kronor (0,45).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,9 miljoner kronor (9,1).

Orderboken uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 3 971 (3 122) miljoner kronor. Volymen i orderboken ökar vid jämförelse med föregående år vilket primärt påverkas av att koncernen har växt genom förvärv. Även vid jämförelse med andra kvartalet i år ökar orderboken vilket främst drivs av förvärvet av Hadeland Maskindrift som har flera långa skötselkontrakt, skriver bolaget.


Green Landscaping, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning551,5492,0
EBITA40,028,8
EBITA-marginal7,3%5,9%
Rörelseresultat30,021,2
Rörelsemarginal5,4%4,3%
Resultat före skatt23,616,2
Nettoresultat19,116,5
Resultat per aktie, kronor0,410,45
Kassaflöde från löpande verksamhet-12,99,1

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]