Publicerat 17 februari, 2021

Green Landscaping ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Utemiljöbolaget Green Landscaping ökade omsättningen och stärkte resultatet under fjärde kvartalet, även om pandemin haft en negativ effekt.

"Utfallet är starkt och visar att vår strategi fungerar. Vi förvärvar framgångsrika bolag som bidrar till ökad omsättning och lönsamhet. För det fjärde kvartalet enskilt överträffade vi vårt långsiktiga tillväxtmål om 10 procent och förbättrade lönsamheten med 2,1 procentenheter. Vädret var milt under kvartalet vilket gynnade våra finplaneringsprojekt medan snö- och halkbekämpning i stort sett uteblev", kommenterar vd Johan Nordström.

Omsättningen steg 29,4 procent till 656,1 miljoner kronor (507,0). Organiskt blev det en tillväxt om -0,5 procent, justerat för nedlagd verksamhet inom Svensk Markservice var omsättningstillväxten mellan jämförbara enheter 1 procent.

Ebita-resultat blev 33,3 miljoner kronor (15,1), med en ebita-marginal på 5,1 procent (3,0).

Rörelseresultatet blev 19,0 miljoner kronor (7,3), med en rörelsemarginal på 2,9 procent (1,4).

Resultatet före skatt var 27,2 miljoner kronor (2,5).

Resultatet efter skatt blev 19,2 miljoner kronor (1,7), en ökning med 1 029,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (0,05), vilket innebär en ökning med 700,0 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 100,5 miljoner kronor (21,9).

"Vi går nu in i 2021 med goda förutsättningar i samtliga regioner och en orderbok som uppgår till 4,4 miljarder kronor", konstaterar vd Johan Nordström.

Green Landscaping, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning656,1507,029,4%
EBITA33,315,1120,5%
EBITA-marginal5,1%3,0%
Rörelseresultat19,07,3160,3%
Rörelsemarginal2,9%1,4%
Resultat före skatt27,22,5988,0%
Nettoresultat19,21,71 029,4%
Resultat per aktie, kronor0,400,05700,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet100,521,9358,9%
Utdelning per aktie, kronor00

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]