Publicerat 1 december, 2020

Green Landscaping förvärvar Thormans Entreprenad som omsätter drygt 100 miljoner

Utemiljöbolaget Green Landscaping förvärvar Thormans Entreprenad som arbetar med skötsel av utemiljöer i Östergötland. Bolaget omsätter drygt 100 miljoner kronor och har cirka 100 anställda.

- Thormans Entreprenad är ett välkänt bolag i branschen och har genom åren lyckats med en imponerande tillväxt. Lönsamheten har dock fått stå tillbaka vilket är vanligt när fokus legat på tillväxt. Vi har tillsammans med bolagets ledning kommit fram till en ny strategi som innebär ökad fokus på lönsamhet och kundnytta framför tillväxt. Vår bedömning är att lönsamheten kan lyftas väsentligt genom det pågående strategiskiftet och med hjälp av den infrastruktur som Green Landscaping Group tillför till bolaget, säger vd Johan Nordström.

Det framgår inte hur mycket Green Landscaping betalar totalt men förvärvet finansieras med egen kassa och emission av egna aktier. Det innebär en emission av 219 537 aktier till teckningskursen 35,97 kronor som riktad till säljarna av Thormans Entreprenad.

Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Green Landscapings resultat för 2020.

https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/green-landscaping-forvarvar-thormans-entreprenad-ab,c3246843

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]