Fastighetsägare i Linköping satsar på city. Fredrik Holmgren, vd för fastighetsbolaget Senga, testar uppkopplingen. Foto: Lasse Hejdenberg
Publicerat 22 december, 2015

Gratis surf ska locka besökare

Nu får Linköpingsborna tillgång till gratis uppkoppling på gator och torg. Flera av stadens fastighetsägare är med och bekostar satsningen.

För allt fler är internet lika viktigt som el i väggen och vatten i kranen. Därför ser Fredrik Holmgren, vd för fastighetsbolaget Senga, satsningen på gratis wifi i stora delar av Linköping som en viktig del i arbetet att stärka citykärnan och göra den attraktiv för en yngre målgrupp.

[ Annons ]

– Inte minst är det viktigt att gentemot våra hyresgäster och besökare visa att vi tror och satsar på city. På så vis är det en viktig symbolfråga.

Initiativet togs av kommunen som tagit på sig att se till att täcka de allmänna platserna. Fredrik Holmgren utsågs tillsammans med Roger Ekström, vice vd Lundbergs, att försöka hitta en lösning. Privata fastighetsägare täcker kostnaderna för wifi i och omkring de egna fastigheterna. Varje fastighetsägare betalar en initialkostnad på maximalt 52 000 kronor plus en driftskostnad per år på maximalt runt 10 000 kronor.

– Det är redan flera som har hört av sig och vill vara med och utvidga det geografi ska området.

I Linköping krävs ingen registrering utan nätet är helt öppet via en enkel inloggning via en app, där man också hittar besöksinformation om Linköping.

– Men det är viktigt att betona att det är ett nät för besökare. Det ska inte ses som den primära uppkopplingen istället för ett bredbandsabonnemang för de boende i stadskärnan. Därför finns det begränsningar för nyttjandet, säger Fredrik Holmgren.

I ett öppet nät finns alltid en risk att det nyttjas på ett oacceptabelt sätt. Fredrik Holmgren betonar att man därför valt en leverantör som kan övervaka nätet och förhindra missbruk. Likaså finns fortfarande legala frågetecken kring vad en kommun får erbjuda. I Linköping bedömer man att ett wifi-nät där kommunen är en av flera aktörer kommer att ses som konkurrensneutralt.

Konkurrensverket utreder nu om Helsingborgs kommuns tjänst med gratis wifi-uppkoppling kan innebära att konkurrensen på marknaden för trådlös internetanslutning i Helsingborg snedvrids eller hämmas. Förhoppning är att ett besked ska koma innan årsskiftet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]