[ Annons ]

Publicerat 24 februari, 2020

Grästorps kommun låter även privata lämna bud

Kommuner kringgår LOU när de utan upphandling låter Riksbyggen bygga och förvalta fastigheter i landet anser Fastighetsägarna. Men i Grästorp i Skaraborg har kommunledningen ändrat sig och släpper in även privata anbud när nybyggnation ska ske.

Det har under lång tid funnits kritik mot att kommuner när de ska bygga särskilt anpassade boende då och då bildar kooperativa hyresrättsföreningar och sedan låter Riksbyggen bygga och förvalta fastigheten – projekten görs med borgen av kommunen och Riksbyggen tar ingen risk i affären.

[ Annons ]

Dessa samverkansavtal som kommuner tecknar med Riksbyggen görs utan anbud och även jurister på SKL (nu SKR) anser att det är ett tveksamt sätt att runda LOU, lagen om offentlig upphandling.

I Grästorp har kommunen tidigare i Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem byggt ett särskilt anpassat boende utan upphandling men när ännu ett boende planerades protesterade Fastighetsägarna GFR i Skaraborg mot att det inte görs en sedvanlig upphandling.

Man påpekade att byggen som tillgodoser behov i det allmännas intresse och som till största del är finansierade av stat, kommun eller landsting ska upphandlas enligt LOU. Föreningen, Trygga hem, menar man agerar på beställning av kommunen gällande exempelvis nybyggnation av trygghetsboenden där kommunen både har ett avgörande inflytande över entreprenaden och dess projektering.

Nu har Grästorp kommun efter många olika turer ändrat sig och bryter det planavtal som finns med Trygga Hem. I korrespondens med Alma Ohlin, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna GFR, har kommunalrådet Kent Larsson (M), meddelat att marken läggs ut till försäljning och att alla kan komma in med bud.

– Vi ser mycket positivt på att Grästorps kommun har tagit till sig kritiken kring upplägget av Trygga Hem och nu öppnar upp för fler aktörer att delta i anbudsförfarandet. Vi har medlemmar som är villiga att bygga, säger Alma Ohlin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]