[ Annons ]

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna
Publicerat 16 december, 2021

Gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU:s taxonomi klara

EU:s taxonomiregelverk har fastställt gränsvärdena för befintliga byggnader som ska räknas som hållbara investeringar. Byggnader som omfattas tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv. 

De byggnader som klassas som hållbara investeringar ska ha minst energiklass A eller vara bland de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv. Gränsvärdet omfattar byggnader uppförda före 31 december 2020 och uttrycks som premiärenergital enligt Boverkets byggregler.

Det är Fastighetsägarna som, tillsammans med företrädare för fastighetsbranschen, har slagit fast gränsvärdet utifrån tillgänglig statistik för energideklarationer.

[ Annons ]

Fastighetsägarna har för avsikt att uppdatera ovanstående uppgifter fjärde kvartalet varje år under förutsättning att tillgång erhålls till aktuell statistik.

– Vi är glada över att kunna presentera dessa uppgifter. Det är många aktörer från fastighetsbransch, finanssektorn, rådgivningsfirmor som hört av sig till oss och efterfrågat dem. Med detta underlag kan aktörer nu analysera fastighetsportföljer och se hur de uppfyller taxonomins kriterier, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Byggnadskategori enligt EnergideklarationerTopp 15%-gräns för byggnader uppförda före 31 december 2020 (KWh/m2 enligt BBR 29)
Flerbostadshus75
  
Lokalkategorier 
Hotell, pensionat och elevhem98
Restaurang94
Kontor och förvaltning89
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel83
Butiks- och lagerlokaler för övrig handel85
Köpcentrum98
Vård, dygnet runt96
Vård, dagtid92
Skolor98

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]