[ Annons ]

Datainspektionens granskning av fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg visar på brister när det gäller hur personuppgifter om boende registreras, men även på en tydlig vilja att rätta till felen.
Publicerat 19 juni, 2013

Granskning bekräftar brister hos bostadsbolag i Göteborg

Datainspektionens granskning av fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg visar på brister när det gäller hur personuppgifter om boende registreras, men även på en tydlig vilja att rätta till felen.

I början av 2013 uppdagades det att samtliga kommunala bostadsbolagen i Göteborg registrerat uppgifter om hyresgästernas hälsotillstånd och etniska bakgrund. Nu har Datainspektionen, efter en granskning genomförd av statsrevisorerna i Göteborg, fastställt att kommunala bostadsbolag i Göteborg registrerat personuppgifter om hyresgäster på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen.

[ Annons ]

Datainspektionen har nu genomfört en egen granskning av de fyra kommunala bostadsbolagen i Göteborg som bekräftar att bolagen har registrerat känsliga personuppgifter, vilket inte är tillåtet.

– Bolagen har dock visat tydlig vilja att åtgärda de brister som upptäckts. Uppgifter har raderats från systemen och arbete pågår med att få rutiner på plats som säkerställer att sådana uppgifter inte registreras i framtiden, säger Hans Kärnlöf som lett Datainspektionens granskning.

I besluten mot de fyra bolagen uppmanar Datainspektionen dem att hädanefter följa de regler som finns i den branschöverenskommelse som tagits fram av Fastighetsägarna och SABO i samarbete med Hyresgästföreningen. I den framgår bland annat hur personuppgifter bör hanteras av bostadsföretag.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]