Självläkande nät som kan ge minskad avbrottstid till kunderna. Det är nästa etapp i utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Projektet har beviljats 15 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.
Publicerat 16 januari, 2014

Gotlands smarta elnät blir självläkande

Självläkande nät som kan ge minskad avbrottstid till kunderna. Det är nästa etapp i utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Projektet har beviljats 15 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

I den andra etappen av projektet ska Gotlands energi bygga om det existerande landsbygdselnätet för att åstadkomma ett elnät som automatiskt kan delas in i sektioner med hjälp av data från nätet och information från skyddsutrustning. På så vis vill man kunna lokalisera och isolera fel i nätet. Genom automatisk omkoppling i nätet kan elen sen ta andra vägar för att så få användare som möjligt ska drabbas av elavbrott.

[ Annons ]

– I etapp 2 av projektet kommer vi testa kostnadseffektiva tekniker som i framtiden kan användas för att optimera elnätet för hållbar elproduktion. Med bättre övervakning och självsektionering kan elkvaliteten höjas och tillgängligheten öka, säger Jenny Larsson, VD på Gotlands Energi.

Distributionsnäten får en förändrad roll i det hållbara energisystemet, eftersom de också blir produktionsnät när vindkraftverk och solceller ansluts direkt till distributionsnätet i allt större utsträckning.

– Utvecklingen av smarta elnät kan ge betydande effekter i samhället på flera sätt. Andelen förnybar el kan öka, kunderna kan få större inflytande och avbrottstider kan minska. Smart Grid Gotland är en viktig pusselbit i detta, säger Sara Bargi, tillförordnad enhetschef på Energimyndigheten.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, ABB, Gotlands Energi AB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric och KTH.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]