Tvillingen är en virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun motsvarande 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information. Illustration: Göteborgs Stad
Publicerat 29 november, 2022

Göteborgs digitala tvilling prisas

Göteborgs Stad prisas av nätverket GREAT för att på ett innovativt sätt arbetat med att ta fram plattformen och verktyget ”Virtuella Göteborg”.

Nätverket GREAT, som utgörs av näringsliv, akademi och kommuner i Västsverige, delade på tisdagen ut pris till ”Virtuella Göteborg”, en plattform och verktyg som skapar möjligheter till utveckling av tjänster för boende, besökare och näringsliv samt utvecklingen av Göteborg som stad.

– Den digitala tvillingen blir en samlingsplats för all stadens data. Vi kommer att kunna skapa olika scenarier av hur den framtida staden kan tänkas se ut och fungera, vilket kommer att ge tjänstepersoner, politiker och medborgare en bättre förståelse och samsyn, som vi sedan kan ta bättre beslut ifrån, kommenterar Andreas Jonsson, avdelningschef geodataavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

[ Annons ]

GREAT verkar för det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer. Årets GREAT initiativ har delats ut sedan 2010. I juryns motivering skriver man bland annat att ”Visualisering av data i Virtuella Göteborg skapar stora möjligheter att öka förståelsen för hur staden fungerar idag, genom simuleringar utforska och testa hur den framtida staden ska byggas, samt via data från uppkopplade saker kunna visa och arbeta med staden i realtid”.

Virtuella Göteborg är också en plattform för kommunikation och ett demokrativerktyg som förenklar sättet att sprida information om staden, och som i framtiden även kan möta göteborgaren i den virtuella staden. Plattformen bidrar även till den forskning som sker på Chalmers kring digitala tvillingar av städer. Genom samarbete med Visual Arena på Lindholmen Science Park har ett stort projekt utforskat möjligheterna tillsammans med näringslivet och besöksnäringen.

– Det är inspirerande för oss som arbetat med projektet att få ett erkännande på det här viset. Att det just är GREAT som uppmärksammar vårt arbete visar också på vikten av samverkan mellan stad, akademi och näringsliv för att kunna lyckas. Tillsammans kan vi utveckla de nya lösningar som krävs för att hantera våra komplexa samhällsutmaningar, säger Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg, stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad, i en kommentar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]