[ Annons ]

Kampen om de mest attraktiva lägena i centrala Göteborg verkar ha hårdnat. Sedan 2005 har nyteckningen av kontrakt inte varit så hög, samtidigt som byggföretagen kämpar på för att hålla jämna steg med en ökad efterfrågan. Det visar senaste upplagan av Nordic City Report där Jones Lang LaSalle belyser läget på den nordiska fastighetsmarknaden.
Publicerat 4 september, 2013

Göteborg visar upp lägsta vakansgraden på tio år

Kampen om de mest attraktiva lägena i centrala Göteborg verkar ha hårdnat. Sedan 2005 har nyteckningen av kontrakt inte varit så hög, samtidigt som byggföretagen kämpar på för att hålla jämna steg med en ökad efterfrågan. Det visar senaste upplagan av Nordic City Report där Jones Lang LaSalle belyser läget på den nordiska fastighetsmarknaden.

Vakansgraden för kontorsfastigheter i Göteborg som helhet har sjunkit med 0,2 procentenheter till 6,3 procent under första halvåret 2013, vilket är den lägsta nivån sedan 2002 skriver Jones Lang LaSalle i rapporten. Detta trots att 20 800 kvadratmeter ny kontorsyta har tillförts marknaden under perioden. Samtidigt pågår byggnation av totalt 61 700 nya kvadratmeter, varav endast 2 000 kvadratmeter är i stadens mest centrala delar. Även om efterfrågan är hög och vakansgraden ovanligt låg, gör brist på tomtmark att nybyggnationen hålls tillbaka.

[ Annons ]

Enligt Jones Lang LaSalle visar den svenska ekonomin tydliga tecken på sakta men säker återhämtning under första halvåret 2013. Konsumenternas förtroende har långsamt börjat återvända, och både inhemsk och utländsk efterfrågan ökar. Även kontorshyrorna, prime rent, steg under H1 2013, till 2 500 kronor per kvadratmeter och år. Detta är en ökning med 100 kr från samma period förra året. Det har dock noterats en rad nya kontrakt på betydligt högre nivåer, men detta gäller för små och exklusiva lokaler i de mest centrala delarna.

Det gjordes fastighetsaffärer för 2,8 miljarder kronor under halvåret, varav endast 11 procent var s k cross borderaffärer dvs där antingen köparen eller säljaren utgjordes av en utländsk aktör. Utländska aktörer upplever svårigheter att konkurrera med starka lokala investerare. Av den totala transaktionsvolymen utgjorde 38 procent kontorsfastigheter.

Utsikterna är fortsatt goda för Göteborgsregionen. Efterfrågan på kontorsyta väntas fortsätta vara stark, och enligt Jones Lang LaSalles bedömning kommer hyrorna att fortsätta uppåt något under återstoden av året.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]