[ Annons ]

I ett stort nybyggnadsprojekt i Frihamnen i Göteborg genomförs för första gången ett projekt med social housing i större skala. Ett problematiskt experiment enligt kritikerna. Samtidigt pekar allt fler på att det behövs nya lösningar för resurssvaga hushåll.
Publicerat 15 december, 2014

Göteborg testar social housing

I ett stort nybyggnadsprojekt i Frihamnen i Göteborg genomförs för första gången ett projekt med social housing i större skala. Ett problematiskt experiment enligt kritikerna. Samtidigt pekar allt fler på att det behövs nya lösningar för resurssvaga hushåll.

Göteborgs stad har nu presenterat de åtta aktörer som tilldelats markanvisning i Frihamnen. Villkoret är att 500 hyreslägenheter ska byggas med garanterat låg hyra i minst 15 år, målet är att hälften ska kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

[ Annons ]

– Vi har som målsättning att bygga en stadsdel där alla ska kunna bo, och då måste vi titta på olika lösningar, säger Ulrika Palmblad, chef för fastighetsutveckling på Älvstranden som fått uppdraget av Göteborgs stad.

Fastighetsägarna GFR är kritiska och menar att det är ett riskfyllt experiment med social housing (alltså billiga bostäder som är förbehållna resurssvaga hushåll). Rikard Ljunggren, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna GFR, framhåller att man är helt överens om att segregationen måste minska men menar att problematiken istället skulle kunna lösas genom effektivare bostadsbidrag.
– Dessutom väljer kommunen att frångå det svenska systemet och hyreslagstiftningen. Och fler problem uppstår när kommunen går in och sätter hyran. Vem ska få en sådan lägenhet och vad händer när den personen får högre inkomst? Hur kommer det att fungera när en hyresgäst vill byta lägenhet? Den här formen blir trubbig och riskerar att inte nå dem man vill hjälpa.

Men Ulrika Palmblad håller inte med.
– När det gäller bostadsbidrag har vi konstaterat att dessa inte höjts sedan 1997, medan hyrorna i nyproduktion nästan har fördubblats. Därför har tyvärr inte bostadsbidragen den utjämnande effekt som fanns förut. Nu är det dags att testa hur den här modellen kan fungera.

Hur bytesrätt och fördelningssystem ska lösas diskuteras nu med olika intressenter.

Diskussionen kring social housing är inte isolerad till Göteborg. En ny rapport från WSP visar att bostadsbristen i Stockholm  inte kan lösas med den nybyggnation vi ser idag. Merparten av dem som flyttar till storstaden har inte råd med nybyggda bostäder. Slutsatsen är därför att social housing i någon form är nödvändig.

Sverige är unikt, i princip alla länder i Europa har någon form av social housing.
– Men jag är inte säker på att vi behöver social housing i Sverige. Vad jag däremot är säker på är att vi med dagens modell inte bygger för det verkliga behovet utan för den betydligt mindre efterfrågan på det som faktiskt byggs, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Många förordar riktade generösa bostadsbidrag, så att individen själv kan välja sitt boende. Men Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, tror inte att det löser dagens problem.
– De sociala klyftorna mellan stads-delar och grupper av människor har ökat markant. Visserligen har det alltid funnits segregation, men i den gamla stenstaden möttes man trots socioekonomiska skillnader på gården, på gatan eller i skolan. ?I den storskaliga segregation vi ser idag uteblir dessa möten, säger Göran Cars.

Att skapa förutsättningar för sociala möten och integration är överordnat eventuella invändningar mot social housing, menar han.

Även om man är starkt kritisk mot ?villkoren för markanvisning i Göteborg vill Fastighetsägarna inte stänga dörren för alternativa lösningar.
– Vi ser alltjämt konsumtionsstöd till enskilda hushåll som kärnan i den sociala bostadspolitiken. Men vi kan inte bortse från att utvecklingen på bostadsmarknaden påverkar hur samhället möter den bostadspolitiska utmaningen med resurssvaga hushåll, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Han menar att det finns luckor i den bostadspolitiska modellen som behöver diskuteras öppet och konstruktivt.
– Ytterst handlar det inte om begrepp som social housing eller enskilda
principer, utan om de människor som redan i dag faller genom hålen i den omhuldade svenska modellen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]