Foto: Göteborgs stad.
Publicerat 14 december, 2017

Göteborg stadsplanerar för självkörande fordon

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ska undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. I projektet kommer staden att titta på framtidens behov av parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.

Runtom i världen pågår ett intensivt arbete med att testa tekniken med autonoma fordon. I Göteborg tittar man specifikt på hur teknik och stadsplanering samspelar.

[ Annons ]

I projektet ”Autonoma fordon som del av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg” är Göteborg och stadsbyggnadskontoret först med att undersöka hur tekniken med autonoma fordon och transportsystem interagerar med stadens långsiktiga översiktsplanering.

– Genom det här projektet kopplar vi teknikens effekter mot vår pågående stadsplanering. Utifrån arbetet med stadens fördjupade översiktsplan ser vi på hur teknikens nya förutsättningar inverkar på våra möjligheter att bygga en bra stad. Det vi lär oss här är också värdefull kunskap för teknikutvecklarna, säger Anna Svensson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Utifrån olika scenarier och framtidsbilder ska man i projektet titta på vilka effekter tekniken kan komma att få och hur dessa samverkar med Göteborgs hållbarhetsmål och framtida planering av gator, hus, parker och torg.

– Vi är bara i början av vad digitaliseringen kan komma att innebära för vårt arbete med att utveckla en hållbar stad för människor att leva ett gott liv. Därför är det väldigt roligt att Göteborg är först ut med att titta på hur självkörande fordon, som del av digitaliseringen, kan komma att skapa nya möjligheter för en god stadsutveckling, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad.

Fakta: Projektet

Projektet Autonoma fordon som del av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg leds och drivs av stadsbyggnadskontoret i Göteborg med syfte att undersöka negativa och positiva effekter med autonoma fordon i relation till stadens fysiska planering. Projektet är en del av samverkansprogrammen Smarta städer och Nästa generations resor och finansieras till delar av Vinnova inom ramen för Drive Sweden och pågår fram till slutet av 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]