Illustration: Serneke
Publicerat 15 januari, 2018

Göteborg rullar på

Befolkningstillväxt och goda vinster i Volvo driver på fastighets- och byggmarknaden i Göteborg. En avmattning av ekonomin kan dock slå hårt mot Sveriges andra stad.

Näringsliv | Befolkningen i Göteborg forsätter stabilt uppåt och trenden med en årlig ökning på 1–1,5 procent håller i sig.

[ Annons ]

Byggbranschen går på högvarv och många projekt beräknas stå klart runt 2021 i samband med Göteborgs 400-årsjubileum. Samtidigt redovisar de båda Volvo-bolagen rekordvinster och med den gamla sanningen att varje nytt jobb i fordonsindustrin skapar ytterligare två och ett halvt i åtanke gynnas hela regionen.

Kontor | Hyresmarknaden är stark med rekordhöga hyresnivåer och vakansnivåer nedåt 4,5 procent i de bästa kontorslägena. Efterfrågan på kontorslokaler fortsätter stiga och det som framförallt attraherar är kommunikationsnära, moderna och yteffektiva lokaler. Detta har lett till att den nyproduktion som skett oftast varit fullt uthyrd redan innan färdigställande.

Högst hyresnivåer hittar vi i den mest centrala nyproduktionen där hyrorna kryper upp en bit över 3 000 kr/kvm uthyrbar area. Många kontorsprojekt är på gång, till viss del på spekulation, men huvuddelen väntas färdigställda först runt 2020 eller senare och på kort sikt kommer utbudet ha svårt att möta efterfrågan. Mycket talar alltså för ökande hyresnivåer och sjunkande vakanser.

Gröna Vallen i Majorna ska bli en mer levande och tryggare plats, vilket ska göras genom tredimensionell fastighetsbildning och innebär en delning i två funktioner: bostäder och en ny idrottshall. Illustration: Okidoki Arkitekter

Handel | Bästa läge för butiker i Göteborg är stråket från Nordstan, via Fredsgatan upp mot Kungsgatan och Vallgatan. Stora delar av stråket har de senaste åren genomgått ombyggnationer och renoveringar för att göra läget än mer attraktivt.

I Nordstan är renoveringen av Femman nu avslutad och där en av nyuthyrningarna är H&M Home som öppnar sin första butik i staden.

Bostäder | Kommunen kom i slutet av 2014 med en bostadsförsörjningsprognos som konstaterar ett behov av en årlig produktion på 3 000–4 000 nya bostäder för att minska bostadsbristen. Även om det för närvarande byggs fler bostäder än på mycket länge är det en bit kvar till det prognostiserade behovet.

På transaktionsmarknaden noteras en fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven. Utvecklingen på bostadsrättsmarknaden har också medfört att antalet ombildningar till bostadsrätter har ökat under 2017.

Den senaste tidens, till synes, skakiga bostadsmarknad gör det intressant att framöver följa huruvida den starka ombildningstrenden håller i sig.

Investeringsmarknad | Första kvartalet var det hög omsättning inom flertalet segment. Andra och tredje kvartalet var svalare och det ska mycket till under det fjärde för att nå föregående års nivåer. Paketeringsutredningen som presenterades i mars kan ha stressat fram tidiga avslut.

Lindholmen är fortsatt hett och är platsen för årets hittills största transaktion i Blackstones försäljning av Ericssons kontor till Atrium Ljungberg som fyller på sin portfölj i området. Köpeskillingen uppgick till 1,26 mdkr kronor och den uthyrbara ytan till 37 000 kvadratmeter kontor.

Slutsats | Ett ökat medvetande om det höga prisläget inom såväl den kommersiella som den privata fastighetsmarknaden samt en känsla av att befinna sig allt närmare slutet av en lång konjunkturcykel balanseras mot fortsatt stark regional tillväxt, låga räntor, bostadsbrist och ökad sysselsättning. Det återstår det att se åt vilket håll vågskålen tippar.

Niclas Fransson
NAI Svefa

Nästan inga vakanser hos Castellum

Cecilia Fasth, vd för Region Väst på Castellum, har varit i olika roller på bolaget sedan 1996 och har inte under den tiden upplevt samma tryck på kontorsmarknaden som idag.

– Möjligen 2007, men det är nog större efterfrågan nu, särskilt i lägen nära kollektivtrafik. Vi har under två procents vakanser på Lindholmen och tre procent i övrigt bestånd. Det gör det svårt att erbjuda kunderna alternativ när de expanderar eller vid andra förändringar av verksamheten, konstaterar hon.

Omflyttningar görs dock ändå, även Castellum har flyttat sitt huvudkontor från Magasingatan till Nordstan.

– Vi har en del projekt med förnyelse av äldre kontorsfastigheter och sedan två större med nyproduktion i Masthugget och ett på Mölndalsvägen, totalt 12 000 kvadratmeter. Ett skäl till att det inte byggs mer kontor är avsaknad av detaljplaner. Fokus har ju varit att bygga fler bostäder och då har det blivit en del eftersläpning på den kommersiella sidan.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]