[ Annons ]

Byggviljan och finansieringen finns. Det är kommunen som bromsar nybyggnation i Göteborg visar en undersökningen som Fastighetsägarna GFR låtit göra.
Publicerat 8 maj, 2014

Fastighetsägarna: Göteborg missar miljardinvesteringar

Byggviljan och finansieringen finns. Det är kommunen som bromsar nybyggnation i Göteborg visar en undersökningen som Fastighetsägarna GFR låtit göra.

Fastighetsägarna GFR har i en enkät frågat sina elva största medlemsföretag om orsakerna till bristen på nyproduktion. Företagen har tillsammans investerat över 3,6 miljarder kronor i nyproduktion i Göteborg de senaste fem åren.

[ Annons ]

– Nu har vi fått svart på vitt att våra medlemmar är redo att ta ansvar för att lösa bristen på bostäder och lokaler i Göteborg. Mest anmärkningsvärt är att samtliga företag i undersökningen anser att de inte byggt i den takt de hade önskat. Göteborg går alltså miste om miljardinvesteringar som skulle gett tusentals nya kvadratmeter bostäder och lokaler. Som det är nu tappar vi möjligheter att bygga nytt och växa varje dag, säger Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Göteborg.

Frågorna berör bland annat samarbetet med kommunen angående marktilldelningen, planprocessen och hantering av bygglov. Nästan alla av de tillfrågade anser att nybyggnationen hindras på grund av krånglig hantering av kommunen och att planprocessen är oöverskådlig.

Samtliga företag uppger att de hade velat investerat mer i nyproduktion.
– Det mest hållbara sättet att växa är att förtäta staden inifrån och ut och att bygga mer på höjden, bland annat på befintliga bostäder. En omfattande marktilldelning i attraktiva lägen, kombinerat med en snabbare och mindre detaljerad planprocess är nödvändiga åtgärder för att öka byggandet, säger Rikard Ljunggren.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]