En delmarknad som uppvisat en hög aktivitet både på hyres- och investerarmarknaden är stadsdelen Lindholmen. Foto: Lindholmen Science Park
Publicerat 4 januari, 2017

”Görbra” marknad i väst

Tack vare ökad befolkning och stark näringslivsutveckling är förutsättningarna fortsatt bra i Göteborg. Det märks även på direktavkastningskraven som pressas nedåt.

Näringsliv | Befolkningsutvecklingen i Göteborg fortsätter starkt att öka med 1–1,5 procent årligen. Sysselsättningsgraden har också positiv trend och Göteborg visar på en stark näringslivsutveckling.

[ Annons ]

Kontor | Det är främst en brist på moderna och yteffektiva lokaler med en yta överstigande 1 000 kvadratmeter. Med färdigställande inom några år planeras det för ett mycket stort tillskott av nya kontor på marknaden, både i och utanför centrum. En stor del ser ut att komma ut på marknaden under perioden 2019–2021, i samband med stadens 400-årsjubileum.

Mycket av det som ligger i pipeline är i kommunikationsnära lägen, som ej nödvändigtvis behöver vara centrumnära. Under de närmaste två åren är det planerade nytillskottet av kontor relativt lågt vilket kommer tala för en fortsatt stark hyresmarknad både vad avser vakans- och hyresutveckling.

Handel | AA-läge för butiker i Göteborg är stråket från Nordstan via Fredsgatan upp mot Kungsgatan och Vallgatan. I Nordstan i centrala Göteborg finns gallerian Femman med 65 butiker i tre plan som under 2015–2017 genomgår omfattande renoveringsarbeten. Hufvudstaden, ägare av Femman, har tecknat avtal med en hel del nya och intressanta hyresgäster.

4,9 % vakanser inom kontor.

0,0 % vakanser inom bostäder.

Bostäder | Enligt kommunens bostadsförsörjningsprognos behövs mellan 3 000–4 000 nya bostäder per år för att klara inflyttningen och minska bostadsbristen. Det kan konstateras att produktionstakten under senare år, 2 000–2 500 bostäder per år under 2014–2016 (till och med Q3), inte varit i närheten av detta.

Vi ser också fortsatt press nedåt på direktavkastningskraven. I juni förvärvade Varbergs Stenfastigheter en portfölj om elva fastigheter med totalt 186 lägenheter. NAI Svefa bedömer direktavkastningen till strax under 3 procent.

193266_produktionsstart_f_r_nya_v90-tryck
Platzer tecknade i oktober avtal med Volvo om en av de enskilt största fastighetsaffärerna i Göteborgs historia. En fastighetsportfölj i Torslanda, Arendal och Säve förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr. Foto: Volvo.

Investeringsmarknad | Det är alltjämt högt tryck på transaktionsmarknaden i Göteborg med en fortsatt hög omsättning. Platzer tecknade i oktober avtal med Volvo om en av de enskilt största fastighetsaffärerna i Göteborgs historia. En fastighetsportfölj i Torslanda, Arendal och Säve förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,8 mdkr.

Slutsats | Göteborgs fastighetsmarknad går fortsatt mycket starkt. Direktavkastningskraven har fortsatt pressats nedåt och priserna i motsatt riktning.

Högkonjunkturen med det låga ränteläget, den stora bostadsbristen och den starka sysselsättningen gör att alla segment går fortsatt bra.

 

erik_selin-web
Erik Selin, vd på Balder

 

”INTE SETT SÅ BRA UT PÅ LÄNGE”

Erik Selin, vd på Balder med huvudkontor i Göteborg ser fortsatt optimistiskt på marknaden i sin hemstad.

– Det är bra fart på arbetsmarknaden och jag skulle vilja påstå att det inte sett så bra ut på länge.

Fokus för Balder i Göteborg är bostäder och planer finns för runt tusen lägenheter de närmaste tio åren, bland annat i Backaplan och Frölunda nära knutpunkter för kollektiv trafik.

– Göteborg är till skillnad från Stockholm glest bebyggt och det finns stora möjligheter att förtäta. Stockholms kommun har nog varit lite mer handlingskraftig på den punkten, menar Erik Selin.

Det är framför allt på egen mark som Balder gör sina byggen. Förutom ett projekt med Peab i Lyckholm har man just nu inga planer på att satsa mer på kontor i Göteborg.

– Men vi har ingen utstakad geografisk strategi i våra affärer, så jobbar inte vi. Dyker det upp något intressant kan det lika väl vara i Göteborg som Stockholm eller Köpenhamn. Vi ser varje möjlighet för sig.

David Grossman

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]