[ Annons ]

Även om den nya lagen om andrahandsuthyrning mest berör bostadsrättsägaren och hyresgästen så är det viktigt att styrelsen vet vad som gäller, menar Maria Livijn, bostadsrättspolitisk talesperson på Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 30 april, 2013

Gör rätt på en friare marknad

Även om den nya lagen om andrahandsuthyrning mest berör bostadsrättsägaren och hyresgästen så är det viktigt att styrelsen vet vad som gäller, menar Maria Livijn, bostadsrättspolitisk talesperson på Fastighetsägarna Sverige.

På grund av den akuta bostadsbristen kom regeringen förra våren med ett förslag om ändrade regler för uthyrning av bland annat bostadsrätter. Tanken var att det befintliga bostadsbeståndet skulle användas bättre.  Bostadsrättsägaren skulle kunna hyra ut sin bostadsrätt utan att först ansöka om tillstånd hos föreningens styrelse. Det fanns också förslag om att införa en ny avgift för föreningen i samband med andrahandsuthyrning.

[ Annons ]

Men trots upprepade förhandlingar med oppositionen fick regeringen inte igenom förslaget i sin helhet. Till slut blev det inte  mycket kvar av det ursprungliga utredningsförslaget. De nya reglerna,  som trädde i kraft den 1 februari i år, innebär framförallt att det införs en friare hyressättning vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Men bostadsrättsägare som önskar hyra ut i andra hand behöver fortfarande styrelsens tillstånd. Utgångspunkten för styrelsens bedömning ska fortfarande i huvudsak bygga på om medlemmen har beaktansvärda skäl för att hyra ut i andra hand.

Trots att den nya lagen i första hand påverkar relationen mellan bostadsrätts-ägare och andrahandshyresgäster kan det vara viktigt för styrelsen att känna till de nya reglerna. För att underlätta för våra medlemmar har Fastighetsägarna tagit fram två faktablad om andrahandsuthyrning, som kan laddas ner på fastighets-agarna.se.

Tidigare bestämdes andrahandshyran för bostadsrätter av hyreslagens regler om bruksvärdeshyra. Numera är parterna, det vill säga bostadsrättsägaren och den tilltänkte andrahandshyresgästen, fria att tillsammans komma överens om hyrans storlek. Om det uppstår en tvist om hyresvillkoren och om parterna inte kan nå en överenskommelse kan ärendet prövas i hyresnämnden.

Det är troligt att vi i början får se en utveckling där bostadsrättsägare ser chansen att ta ut en högre hyra, och som vill pröva vad lägenheten kan vara värd. Men ganska snart minskar troligen pris-ökningstakten. Den krassa verkligheten är att det måste finnas någon där ute som är beredd att betala hyran också.

I media har det getts exempel på stora hyreshöjningar i ”innerstan” med andrahandshyror på 20?000 kronor i månaden för en trea. En och annan lägenhet kommer förmodligen att  hyras ut till dessa hyresnivåer, till exempel företag som vill erbjuda sina anställda ett tillfälligt boende. Men de allra flesta privatpersoner kan inte lägga så stor del av sin disponibla inkomst på boendet.

Det hörs en del kritiska röster om att lagen endast kommer ge en liten effekt utanför Stockholm. Men är det inte just detta som lagstiftaren hoppas på?  Tanken med lagen är väl att den ska få allra störst effekt i storstäder, alltså där trycket på bostadsmarknaden är som störst? Det behöver å andra sidan inte betyda att det inte kommer att hända någonting alls utanför storstan. Vem vet, utanför stora och mellanstora städer kanske människor framöver inte är beredda att betala andrahandshyror på nivåer med tidigare bruksvärdeshyror? På mindre orter med gott om bostäder kanske vi istället kommer att få se hyressänkningar?

På Fastighetsägarna kommer vi i alla fall att följa utvecklingen noga framöver och utvärdera effekten av lagen.

_________________________________________________

Marias tips/bjud in även dem som hyr i andrahand

• Välkomna gärna andrahandshyresgäster i föreningens gemenskap genom att bjuda in till sociala aktiviteter, för att råda bot på anonymitet.

• Informera om föreningens ordningsregler och stadgar, i synnerhet vid långtidsuthyrning.

• Meddela gärna övriga boende att det har flyttat in nya grannar i huset.

• Det är viktigt för styrelsen att ha aktuella kontakt-uppgifter där de kan nå både medlemmen och andrahandshyresgästen om det skulle hända någonting under uthyrningstiden.

• Använd skriftliga hyresavtal för bostadsrätts-ägarens egna trygghets skull. Fastighetsägarnas andrahandhyreskontrakt finns att ladda ner på
www.fastighetsagarna.se

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]