[ Annons ]

Publicerat 31 januari, 2022

Gör en ren trygghetssatsning tillsammans

Kommunala Signalisten och privata Rikshem startar ny ett gemensamt projekt, Fokus Hagalund, som ska skapa både nya arbetstillfällen och öka trivseln i området. 

Den satsning som Signalisten och Rikshem med flera aktörer nu gör tillsammans ska öka trygghetskänsla och trivsel i området.  ”Fokus Hagalund” bidrar även till nya arbetstillfällen inom Solna stad då boende i Solna har fått möjlighet att söka jobb i projektet.

 – Vi är glada över att tillsammans med Signalisten, Arbetsförmedlingen och våra avtalade städföretag, Skurgubben och Belles städ, kunna tillskapa arbeten och utbildning för sökande som är lokalt anknutna till Hagalund och Solna. Vår förhoppning är att detta ska vara en start på ett långt fortgående samarbete med fokus att öka trivsel och trygghet i våra områden, säger Alexander Karlsson, förvaltare Rikshem.

[ Annons ]

Sammanlagt har fem personer anställts av Signalistens och Rikshems respektive avtalade företag för städtjänster som ska ansvara för utbildning och arbetsledning av de nya medarbetarna. Förhoppningen är att de efter projektet kan gå vidare inom dessa företag eller söka andra jobb. 

Mätningar visar att boende i Hagalund upplevt en minskad känsla av trygghet i och omkring fastigheterna. En viktig faktor är just att området, trots tidigare insatser, fortfarande upplevs som ostädat och eftersatt, vilket leder till att de boende känner sig otrygga och att trivseln har minskat.

– Insatserna som genomförs inom ramen för Fokus Hagalund syftar inte bara till att motverka otrygghet och minskad trivsel, det ska även minska de otaliga och kostnadskrävande punktinsatser där akuta städningar, saneringar och möbelrensningar genomförts på nästintill daglig basis, säger Lisa Holmer, administrativ förvaltare Signalisten.

Projektet Fokus Hagalund startar i februari och kommer att pågå under en 12-månadersperiod. Satsningen görs inom Signalistens och Rikshems fastigheter i Hagalund tillsammans med Solna stad, Arbetsförmedlingen samt städföretagen Belles städ och Skurgubben.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]