[ Annons ]

Med rätt material i rätt rum står lägenheterna pall för många flyttar. Men även med hållbara material dyker skador upp. Här är några goda råd inför flyttningsbesiktningen.
Publicerat 8 april, 2013

Hållbara golv och väggar i vått och torrt

Med rätt material i rätt rum står lägenheterna pall för många flyttar. Men även med hållbara material dyker skador upp. Här är några goda råd inför flyttningsbesiktningen.

Även om de flesta hyresgäster är rädda om sina lägenheter är det inte ovanligt att de vid flytt får betala ersättning för skador på golv, väggar och tak.

[ Annons ]

– Men rent generellt tycker jag att vi fastighetsägare är lite för snälla och inte tar konflikten när vi har rätt att ta ut en ersättning för skador som uppdagas vid avflyttning, säger Alf Fornell på Fastighetsägarna MittNord som håller kurser om avflyttningsbesiktning.

Men det handlar dock inte enbart om konflikträdsla, menar Alf Fornell.

– Även om man har laglig rätt att ta ut ersättning kan det leda till en lång rättslig konflikt, som i slutänden är dyrare än att reparera själva skadan.

Rent juridiskt är det egentligen inte så knepigt. Hyreslagens 24:e paragraf lyder:

”Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer…

Tolkningen kan vara desto knepigare. Det handlar om vad som är normalt eller onormalt när det gäller slitage.

– Även om det är normalt för en katt att klösa och riva på väggarna räknas det som onormalt slitage i detta fall, förklarar Alf Fornell.

Samma resonemang gäller för barn som i ren skaparglädje gått loss med färgpennorna på väggarna.

Inte heller fettfläckar på väggarna orsakade av välvaxade frisyrer godkänns i besiktningsprotokollet.

– Fettfläckar är rätt vanligt när man inte har haft någon sänggavel som skyddar väggen. Där räcker det heller inte bara att måla eller tapetsera över, utan man måste först försegla för att skadan inte ska synas igenom den nya tapeten, säger Alf Fornell.

Klicka på bilden för att se grafiken i större format.

En ny företeelse är de pluggade hål som den vägghängda tv:n lämnar efter sig.

–Det finns ännu ingen dom kring det, men jag har svårt att se att man skulle kunna vinna en skadeståndsprocess. Detfår alltså räknas som ett normalt slitage. Det har ju sålts cirka fem miljoner sådana tv-apparater, säger Alf Fornell.

Här finns också ett bra exempel på vikten av att upprätta ordentliga besiktningsprotokoll vid avflyttning. Där det till exempel tydligt framgår att det är sex hål i väggen när den nye hyresgästen flyttar in, men när denne i sin tur tar ner sin platt-tv och flyttar ut sitter där tolv hål. Inte godtagbart. Men det är bara de sex nya hålen som ska lastas den siste hyresgästen. Inget skadestånd med andra ord.

För att det inte ska uppstå diskussioner om hur det såg ut för en herrans massa år sedan rekommenderar Alf Fornell att hyresvärden kompletterar standardprotokollen med en mer detaljerad bilaga, gärna med kompletterande fotografier, speciellt på det som man vill få ersättning för.

Hyreslagen ger också hyresgäster rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten. Men hur är det med sovrummet som fått svarta väggar? Nä, det räknas inte heller som normalt. Lagen säger att om åtgärden gör att lägenhetens bruksvärde minskar har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.  Men bara för den icke avskrivna delen av tapeten enligt Sabo:s ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer”. Om tapeten är tio år när svartmålaren flyttar ut, och väggen ska tapetseras eller målas vart 13:e år, så är det bara tre år som ska ersättas. Hyresgästen betalar alltså 3/13 delar av kostnaden.

Det räcker att det bara läcker ut lite vatten för att det ska bli svårt att reparera. Nu när det är vanligt med stora öppna planlösningar kan man tvingas riva ut väldigt mycket av golvet för att få till det snyggt.

Snäppet värre är såklart vattenskador.  Här är ersättningsproblematiken en helt annan. Försäkringsbolagen ser en klar ökning av skador i kök.

– Merparten av skador i kök och badrum i lägenheter kommer inte till vår kännedom, eftersom skadebeloppen i de flesta fall är under självrisken. Men problematiken är densamma som för villor, där det finns statistik, säger Roger Andersson, skadeexpert på Dalarnas försäkringsbolag (en del av Länsförsäkringar).

I statistiken syns en klar ökning av skador från vattenanslutna kylskåp.

– De har ofta vvs-anslutningar som inte riktigt är av den standard som vi är vana vid.

Men här kan mycket förebyggas genom att välja rätt material. Roger Andersson är ingen stor vän av trenden med  trägolv i kök.

– Det räcker att det bara läcker ut lite vatten för att det ska bli svårt att reparera. Nu när det är vanligt med stora öppna planlösningar kan man tvingas riva ut väldigt mycket av golvet för att få till det snyggt.

___________________________________

Experterna oense om plastmattornas hälsofara

Ny forskning visar på en stark koppling mellan hormonstörande kemikalier och sjukdomar. Därför menar en del att man av försiktighetsskäl bör undvika plastmattor.

För att PVC-golv ska vara flexibla och lätta att lägga så krävs att man i tillverkningen tillsätter mjukgörare. De vanligaste mjukgörarna i plastmattor har hittlis varit ftalater.

Problemet är att dessa ämnen inte är bundna i materialet utan avges hela tiden. Forskning har kunnat visa att en del ftalater är skadliga för människans fortplantning. De har kopplats till bland annat astma och allergier och misstänks vara hormon-störande. De värsta är numera förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar.

–?I Sverige har industrin tagit bort de värsta mjukgörarna från marknaden. Men istället använder man andra ämnen som vi inte vet om de kan vara farliga, säger Markus Klar på Naturskydds-föreningen.

Naturskyddsföreningens råd är därför att helt undvika PVC-plaster. Samma råd får man om man konsulterar Folksams byggmiljöguide. Utöver en försiktighetsprincip kring mjukgörarna ser författarna bakom Folksams guide också problem med det framtida avfallet. Svanenmärkningen säger också nej.

Konsulterar man Bastas miljöbedömningssystem, som mer strikt följer rådande myndighetskrav, hittar man ett flertal godkända PVC-mattor.

På Golvbranschen, GBR, betonar man att forskningen hittills inte kunnat visa några hälsofaror med de mjukgörare som används i PVC-golv idag.

–  Men eftersom många är rädda för alla typer av mjukgörare har man försökt hitta alternativ, säger Jenny Arnoldsson, teknik- och miljöansvarig på Golvbranschen.

Ett exempel är Tarkett som i ett av sina plastgolv använder ricinolja som mjukgörare.

Jenny Arnoldsson framhåller också Golvbranschens egna system för att ta vara på spill från installation av PVC-mattor, där spillet återförs i tillverkningsprocessen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]