Publicerat 30 oktober, 2020

Golfstars stämma beslutade enligt förslag – uppdaterad ekonomisk information kommer innan nästa handelstillfälle

Som tidigare rapporterat planerar Golfstar att genomföra emissioner. Nu är de fastställda genom beslut på extrastämman.

"Vid extra bolagsstämma i GolfStar Nordic AB den 29 oktober 2020 beslutades om två riktade nyemissioner av aktier av serie B till kursen 33,50 kronor, dels en kvittningsemission av högst 30 856 aktier till tre fordringsägare varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kronor och dels en apportemission av högst 395 998 aktier till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom tillskott av apportegendom bestående av sammanlagt 28 143 aktier i Teevolution AB", skriver bolaget.

Styrelseordförande byttes, enligt tidigare kommunicerad plan. Lars Prochéus lämnade på grund av personliga skäl och Stefan Eriksson tog över posten.

Vid stämman rapporterade vd att en uppdaterad ekonomisk information kommer att publiceras inför bolagets nästa handelsperiod på Pepins Market i början av december 2020.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]