Publicerat 29 maj, 2020

Golfstar minskar intäkterna men vänder till vinst för helåret 2019

Golfstar redovisar minskande omsättning under helåret 2019 jämfört med 2018. Bolaget rapporterar en vändning till vinst, jämfört med förlust föregående år.

Omsättningen sjönk 3,7 procent till 99,5 miljoner kronor (103,3).

Rörelseresultatet blev 13,7 miljoner kronor (-13,6), med en rörelsemarginal på 13,8 procent.

Resultatet före skatt var 10,4 miljoner kronor (-29,0).

Resultatet efter skatt blev 10,6 miljoner kronor (-25,9).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (1,5).

Under hösten 2019 fusionerades Golfstar Nordic med Golfinvest. Under hösten förvärvades också Hässelby golf.

Försäljningen av fullvärdiga Golfstar-abonnemang ökade under 2019 med cirka tre procent jämfört med föregående år. Försäljningen av greenfee minskade med tre procent. Cirka 80 procent av golfspelsintänkterna kommer från abonnemangen, resten från greenfee.

Golfstar, Mkr2 0192 018Förändring
Nettoomsättning99,5103,3-3,7%
Rörelseresultat13,7-13,6
Rörelsemarginal13,8%
Resultat före skatt10,4-29,0
Nettoresultat10,6-25,9
Likvida medel2,51,566,7%

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]