Publicerat 29 september, 2020

Golfstar kallar till extra bolagsstämma – planerar riktad nyemission

Golfstar kallar till extra bolagsstämma 29 oktober i Solna.

Tre punkter utöver formalia skall behandlas. Bolaget föreslås byta tillbaka säte till Vallentuna vid årsskiftet. Styrelseordförande Lars Prochéus har av personliga skäl bett om att bli entledigad och Stefan Eriksson föreslås väljas in. Dessutom presenterar man ett förslag om riktade nyemissioner.

Bolaget skriver följande om de riktade nyemissionerna.

"Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom riktade nyemissioner av aktier av serie B till kursen 33,50 kr enligt följande;
– nyemission av högst 30 856 aktier till tre fordringshavare (Procheus Consulting AB, Silfver Consult & Invest AB och Lotta Hager) varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kr.
– nyemission av högst 395 998 aktier till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom apport av deras totalt 28 143 aktier i Teevolution AB."

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]