[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 20 februari, 2020

God lönsamhet i kontorssegmentet

Världsekonomin pendlade mellan hopp och förtvivlan. Men den svenska fastighetsbranschen gjorde ett starkt år. Och i Fastighetsägarnas enkät Sverigebarometern spår en majoritet av landets fastighetsägare ett starkt 2020.

Utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden var stark och lönsamheten god under 2019, detta trots en oro för global recession. Det framgår av Sverigebarometern – en webbenkät från Fastighetsägarna som riktar sig till cirka 350 fastighetsägare i 28 städer.

[ Annons ]

Det sattes transaktionsrekord under 2019, då fastigheter till ett värde av knappt 220 miljarder kronor bytte ägare. Det låga ränteläget, som har drivit in institutionellt kapital på fastighetsmarknaden, pekas ut som den viktigaste faktor.

– Det är dock inte endast låga räntor som drivit på utvecklingen. Utvecklingen av vakanser och hyror i de olika fastighetsslagen har varit gynnsam, med undantag för butikssegmentet där bilden är tydligt splittrad, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Starkast har utvecklingen varit i kontorssegmentet. I enkäten svarar nästan 60 procent av fastighetsägarna att hyrorna har ökat i detta segment under det senaste halvåret. I Stockholms CBD noteras topphyror som överstiger 9500 kr/kvm. Motsvarande toppnivåer i Göteborg och Malmö ligger runt 4000 kr/kvm respektive 3500 kr/kvm.

– Trots att lönsamheten redan i dagsläget är god, räknar var fjärde fastighetsägare med att lönsamheten ska stärkas ytterligare i år. Om de får rätt, kommer kontor och bostäder även fortsättningsvis att vara de starkaste segmenten. När det gäller butikssegmentet dominerar dock pessimisterna, säger Tomas Ernhagen.

Men räkna inte med ytterligare rekord – 55 procent av fastighetsägarna uppger att de inte planerar att göra några större fastighetsköp under året.

Att utbilda sig till fastighetsskötare, eller liknande, är klokt. Cirka 20 procent av fastighetsföretagen kommer att utöka sin personal under 2020. Endast 3 procent ser behov av neddragningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]