[ Annons ]

Gallerian Arkaden i centrala Göteborg, ägd av Vasakronan, har under de senaste åren genomgått en stor omgörning. Foto: Peter Svenson/ Vasakronan
Publicerat 14 november, 2015

Glödhet marknad på västkusten

Samtliga segment på fastighetsmarknaden har utvecklats starkt under året. Nu krävs infrastruktursatsningar för fortsatt god tillväxt på Göteborgsmarknaden.

Handel

[ Annons ]

AA-läge för butiker i Göteborg är stråket från Nordstan via Fredsgatan upp mot Kungsgatan och Vallgatan. Efter den positiva ombyggnaden av kvarteret Perukmakaren fortsätter Vasakronan ombyggnationen längs med gatustråket och ger sig nu på handelsplatsen Kompassen.

Hyresnivån för butiker i bästa shoppingläge bedöms ligga inom intervallet 4 000–6 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar area och upp mot 10 000–12 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar area för mindre butiker.

Kontor
Hyresnivåerna för kontorsfastigheter fortsätter att öka och når rekordnivåer. Den påtagliga hyresökningen drivs i huvudsak av nyproduktion med yteffektivare kontorslokaler. Nybyggnadstrenden ser också ut att fortsätta och under de kommande åren planeras cirka 60 000–70 000 kvadratmeter kontorsyta per år. Den planerade volymen bedöms dock volatil och mycket beroende av framtida konjunkturläge.

De högsta kontorshyrorna återfinns i de mer centrala nybyggnadsprojekten samt i det äldre beståndets bästa AA-läge som genomgått en rejäl renovering.

Hyresnivån för ett modernt kontor i bra läge bedöms ligga inom intervallet 2 000–2 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Vakansgraden bedöms ligga kvar på stabila fem procent under 2016, men beroende på konjunkturen, andelen tillkomna kontorsytor samt infrastrukturutveckling och dess påverkan på vissa områden finns risken för ökade vakanser även i centrala delar av staden framöver.

Bostäder
Det senaste året har ett lågt utbud och hög efterfrågan på hyresfastigheter med bostäder avspeglats i ökade priser och rekordlåga direktavkastningskrav. Intresset för att förvärva fastigheter innehållande bostäder och det låga utbudet inom segmentet har lett till ett ökat intresse även inom miljonprogramsområdena.

I slutet på 2014 förvärvade Victoria Park cirka 1 300 lägenheter i stadsdelen Lövgärdet för drygt 8?250 kronor per kvadratmeter.

Investeringsmarknad
Transaktionsnivån avseende kommersiella fastigheter slog rekord under 2014 och det var främst inhemska investerare som stod för den ökade transaktionsvolymen. Det utlänska kapitalet nådde inte lika stora volymer, men blev under 2014 ändå större än under de senaste sex åren.

För 2015 ser transaktionsmarknaden fortfarande ljus ut. Det är dock svårt att se att volymerna kommer slå förgående års nivåer. Under juni gjorde Atrium Ljungberg sin första investering i Göteborg genom förvärvet av tre kontorsfastigheter på Lindholmen. Priset uppgick till 897 miljoner kronor, motsvarande 25 600 kronor per kvadratmeter, vilket även är den hittills största affären gällande kontorsfastigheter under 2015.

Slutsats
Fastighetsmarknaden i Göteborg är glödhet och under ett fåtal år har det slagits rekord efter rekord inom nästan alla segment. Den låga räntan och brist på säkra och långsiktiga investeringar har lockat flera investerare som lett till pressade priser. Ett orosmoln för främst bostadsmarknaden bedöms vara om ränteläget får en alltför kraftig utveckling eller om arbetslösheten ökar för hushåll med hög belåningsgrad och marginell ekonomi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]