[ Annons ]

En betydande ökning av gränsöverskridande investeringar under det gångna året, speciellt från Asien och Nordamerika, gör att den europeiska investeringsmarknaden för kommersiella fastigheter har ökat markant. Det skriver CBRE i de senaste marknadsanalyserna.
Publicerat 16 oktober, 2013

Globalt kapital driver på europeiska investeringar

En betydande ökning av gränsöverskridande investeringar under det gångna året, speciellt från Asien och Nordamerika, gör att den europeiska investeringsmarknaden för kommersiella fastigheter har ökat markant. Det skriver CBRE i de senaste marknadsanalyserna.

Sedan 2007 har utomeuropeiska investerare stått för 18 procent av all investeringsaktivitet. Men under senare år har andelen utomeuropeiska investerare ökat markant. Allt mer kapital från Asien ochfrån Nordamerika investeras på den europeiska fastighetsmarknaden enligt de senaste analyserna från fastighetsrådgivaren CBRE.

[ Annons ]

– Europa kommer att vara ett naturligt mål för en stor del av fastighetsallokeringen från globala kapitalflöden så länge som marknaderna där fortsätter att genomsyras av transparens och likviditet. Samtidigt ger de en diversifiering som ger fördelar gentemot tillgångar som anges i eller är knutna till dollar. Dessa faktorer bidrar till att locka till sig det institutionella kapital som normalt utgör flödena från Asien. Det finns ingen anledning att tro att dessa grundläggande faktorer kommer att förändras inom överskådlig framtid. Vi kan därför förvänta oss att utomeuropeiskt kapital kommer att fortsätta att påverka den europeiska marknaden under många år framöver, säger Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets på CBRE.

De flesta investeringar som sker från Nordamerika sker oftast genom olika fondstrukturer skriver. Enligt CBRE investerar dessa fonder ofta åt institutioner men använder oftare lånade pengar och verkar vara mer fokuserade på avkastning än på diversifiering. De investerar normalt på fler olika platser än andra regionöverskridande investerare och är mer intresserade av mervärde och udda objekt. Tyskland är särskilt populärt bland nordamerikanska investerare, jämfört med andra regionöverskridande investerare.

Köpare från Mellanöstern är mer varierade, och investeringarna sker med olika slags institutionellt och privat kapital. En oproportionerligt stor del av kapitalet från mellanöstern investeras i alternativa sektorer. Mellanösterns fastighetsinvesterare har framför allt gjort affärer i Storbritannien men även gjort betydande investeringar i Frankrike och Tyskland.

De asiatiska investerarna är framför allt institutioner – statliga investeringsfonder, pensionsfonder och försäkringsbolag. Investeringarna har varit koncentrerade till ett relativt litet antal platser, framför allt i Storbritannien. De är dessutom starkt koncentrerade till kontorssektorn. Den genomsnittliga fastighetsstorleken är som allra störst hos de asiatiska investerarna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]