Publicerat 1 mars, 2021

Global Fashion Group rapporterar första lönsamma året någonsin

Global Fashion Group, där Kinnevik är storägare, redovisar en lägre omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Justerat ebitda-resultat steg.

Omsättningen sjönk 0,5 procent till 415,6 miljoner euro (417,7).

NMV, net merchandise value, ökade med 7,3 procent till 594,5 miljoner euro (553,8). I konstant valuta var tillväxten 28,9 procent.

Bruttovinsten blev 183,0 miljoner euro (168,9), med en bruttovinstmarginal på 44,0 procent (40,4).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 19,3 miljoner euro (0,7), med en justerad ebitda-marginal på 4,6 procent (0,2). GFG levererade också ett positivt justerat ebitda-resultat för hela 2020, vilket är första gången detta inträffat.

Bolaget förväntar sig att NMV ökar med över 25 procent under 2021 och att omsättningen kommer in på 1,5 miljarder euro, i konstant valuta. Justerat ebitda förväntas bli måttligt bättre än jämfört med 2020.

Global Fashion Group, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning415,6417,7-0,5%
Bruttoresultat183,0168,98,3%
Bruttoresultatmarginal44,0%40,4%
EBITDA, justerat19,30,72 657,1%
EBITDA-marginal, justerad4,6%0,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]