Publicerat 20 augusti, 2020

Global Fashion Group minskar omsättning och förlust

Global Fashion Group, där Kinnevik är storägare, minskade omsättningen och förlusten i det andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 1,8 procent till 336,1 miljoner euro (342,4). I konstant valuta steg omsättningen med 11,3 procent.

NMV, net merchandise value, ökade med 8,6 procent till 488,3 miljoner euro (449,4). I konstant valuta var tillväxten 22,8 procent.

Bruttovinsten blev 143,5 miljoner euro (141,3), med en bruttovinstmarginal på 42,7 procent (41,3).

Justerat ebitda-resultat var 9,5 miljoner euro (3,2).

Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner euro (-14,3).

Resultatet efter skatt blev -8,6 miljoner euro (-26,7).

Antalet aktiva kunder steg med 21,6 procent till 14,6 miljoner.

Global Fashion Group spår att NMV växer med cirka 20 procent, mätt som konstant valuta, till 1,9 miljarder euro. Intäkterna för helåret väntas bli 1,3 miljarder euro. Företaget förväntar sig också att närma sig breakeven på justerad ebitda-nivå. Capex-investeringarna bedöms inte överstiga 45 miljoner euro.

Global Fashion Group, MEURQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning336,1342,4-1,8%
Bruttoresultat143,5141,31,6%
Bruttoresultatmarginal42,7%41,3%
Rörelseresultat-9,3-14,3
Nettoresultat-8,6-26,7

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]