Publicerat 7 juni, 2021

Genovas preferensaktier har i dag sista handelsdag före avnotering

Fastighetsbolaget Genova Property har i dag den 7 juni sista handelsdag på Nasdaq Stockholm före avnotering. Inlösenbeloppet uppgår till 130,70 kronor per inlöst preferensaktie inklusive upplupen del av preferensaktieutdelningen beräknad i enlighet med bolagsordningen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]