Publicerat 28 maj, 2021

Genovas preferensaktier avnoteras med sista handelsdag den 7 juni

Fastighetsbolaget Genova Propertys preferensaktier kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag för preferensaktierna blir den 7 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösenbeloppet uppgår till 130,70 kronor per inlöst preferensaktie inklusive upplupen del av preferensaktieutdelningen beräknad i enlighet med bolagsordningen. Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till 522,8 miljoner kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att preferensaktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske den 14 juni.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]