Publicerat 4 juni, 2020

Genova Propertys preferensaktier börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 12 juni

Fastighetsbolaget Genova Propertys preferensaktier får godkännande av Nasdaq Stockholms bolagskommitté för upptagande på handel på Nasdaq Stockholms huvudlista med första handelsdag den 12 juni. Sista handelsdag för preferensaktien på First North blir därmed den 11 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Godkännadet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Genovas tidigare kommunicerade ambition är att notera bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm under 2020. Bolaget har mot bakgrund av covid-19 och marknadssituationen under våren 2020 beslutat att bereda vägen med ett listbyte av bolagets preferensaktier från First North till Nasdaq Stockholm.

Genova och dess huvudägare avser dock genomföra en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm så snart Genova bedömer att det finns goda marknadsförutsättningar för det. Sådana förutsättningar bedöms kunna föreligga både i närtid eller senare under 2020. En notering av Genovas stamaktier förutsätter en ägarspridning som huvudsakligen avses ske genom nyemission av stamaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]