Publicerat 30 juni, 2020

Genova Propertys nyintroduktion av stamaktier blev övertecknad, handeln inleds idag

Fastighetsbolaget Genova Propertys erbjudande om att teckna stamaktier i bolagets nyintroduktion mötte ett mycket stort intresse. Erbjudandet blev övertecknat och bolaget får fler än 8 000 nya stamaktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen var på förhandl bestämd till 65 kronor per stamaktie, vilket motsvarar en värdering av Genova på 1 997 miljoner kronor före erbjudandet.

Erbjudandet omfattade 7,70 miljoner nyemitterade stamaktier och 2,30 miljoner befintliga stamaktier som säljs av bolagets huvudägare, Micael Bile, genom Tranviks udde samt Andreas Eneskjöld, genom Manacor Group.

Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,50 miljoner stamaktier, fördelat på 1,155 miljoner nyemitterade aktier och 0,345 miljoner befintliga aktier från huvudägarna som kan utnyttjas under 30 dagar från första handelsdag.

Huvudägarna behåller huvuddelen av sina befintliga aktieinnehav även efter försäljningen av befintliga stamaktier. Bolagets vd Michael Moschewitz har inte sålt några stamaktier i samband med erbjudandet och kvarstår således med sitt befintliga aktieinnehav och samtliga tre stamaktieägare innan erbjudandet har ingått ett så kallat lock up-åtagande om 720 dagar avseende befintliga stamaktier.

Ankarinvesterarna Länsförsäkringar Fondförvaltning, Lancelot Asset Management, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company samt Skandia Fonder förvärvar aktier i erbjudandet för 450 miljoner kronor, vilket motsvarar totalt 60 procent av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Handeln med stamaktierna på Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen, inleds idag den 30 juni med kortnamnet GPG. Bolagets preferensaktier är redan noterade på Nasdaq Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]