Publicerat 31 augusti, 2020

Genova Propertys förvaltningsresultat sjönk i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett betydligt lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet jämfört med året innan. Hyresintäkterna steg däremot för perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 56,6 miljoner kronor (41,9), en ökning med 35,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 44,9 miljoner kronor (31,6), en ökning med 42,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2,9 miljoner kronor (18,6), en minskning med 84,4 procent mot föregående år.

"Förvaltningsresultatet minskade något jämfört med föregående år vilket är ett resultat av lägre värdeförändringar i joint ventures och valutakurseffekter jämfört med motsvarande period 2019. Rensat för värdeförändringar från joint ventures och valutakurseffekter steg förvaltningsresultatet under första halvåret till 18 miljoner, jämfört med 9 miljoner första halvåret 2019", säger vd Michael Moschewitz i rapporten.

Det långsiktiga substansvärdet som är hänförligt till stamaktieägare uppgår till 54,53 kronor (18,40). per stamaktie.

Resultatet efter skatt blev 40,4 miljoner kronor (78,5), och per aktie 0,55 kronor (1,32).

Om covid-19 har Genova-chefen följande att säga.

"Covid -19 fortsätter att påverka vår vardag och verksamhet. Effekterna av pandemin har dock varit hanterbara för Genova och vi bedömer att förutsättningarna är goda för en relativt begränsad påverkan även fortsättningsvis. Vi har en stabil finansiell ställning, en diversifierad mix av hyresgäster, där cirka hälften av hyresvärdet kommer från offentligt finansierad verksamhet samt dagligvaruhandel".

Genova Property, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter56,641,935,1%
Driftöverskott44,931,642,1%
Förvaltningsresultat2,918,6-84,4%
Nettoresultat40,478,5-48,5%
Resultat per aktie, kronor0,551,32-58,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]