Publicerat 2 december, 2020

Genova Property säljer fyra fastigheter i Gävle och Sundsvall för 128 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har avtalat om att avyttra fyra kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 128 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 10 procent. De framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen omfattar fyra fastigheter med lokaler för bilhandel i Sundsvall och Gävle samt en fastighet med handel i ett externhandelsområde i Gävle. Köpare är Tvättbjörnen Holding och frånträde är planerat till den 15 december. Den uthyrningsbara ytan är 10 300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna är 9 miljoner kronor.

- Vi är nöjda med denna försäljning som bidrar till att renodla fastighetsportföljen ytterligare till Genovas primärmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Samtidigt minskar vi exponeringen mot handel och skapar utrymme för investeringar med inriktning mot samhällsfastigheter och framtida projektutveckling, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]