Publicerat 13 november, 2020

Genova Property ökade förvaltningsresultatett, redo att växla upp verksamhetstempo

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 57,7 miljoner kronor (46,6), en ökning med 23,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 45,3 miljoner kronor (36,0), en ökning med 25,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 30,4 miljoner kronor (10,7), en ökning med 184,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 78,8 miljoner kronor (300,2), en minskning med 73,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,72 kronor (6,65), vilket innebär en minskning med 74,1 procent mot föregående år.

- Under hösten har vi genomfört ett antal strategiska förvärv som bidrar med både stabila kassaflöden och möjlighet till framtida utveckling. Samtidigt är tempot högt i våra pågående och planerade projekt. Med nyemissionen och noteringen av stamaktien i juni stärkte vi vår balansräkning och likviditet. Det ger oss goda förutsättningar att växla upp tempot i verksamheten, något vi på alla sätt är redo för, säger vd:n Michael Moschewitz.

Genova Property, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter57,746,623,8%
Driftöverskott45,336,025,8%
Förvaltningsresultat30,410,7184,1%
Nettoresultat78,8300,2-73,8%
Resultat per aktie, kronor1,726,65-74,1%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]