Publicerat 18 juni, 2020

Genova Property genomför nyintroduktion av stamaktier på Nasdaq Stockholm den 30 juni

Fastighetsbolaget Genova Property genomför en nyintroduktion av stamaktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget har sedan den 12 juni preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar 650 miljoner kronor, fördelat på 500,5 miljoner kronor i nyemitterade stamaktier och 149,5 miljoner kronor är befintliga stamaktier som erbjuds av bolagets största ägare Micael Bile och Andreas Eneskjöld. Det finns även en övertilldelningsoption på 98 miljoner kronor, totalt högst 748 miljoner kronor. Priset per stamaktie i erbjudandet är 65 kronor, vilket värderar bolaget till 2,0 miljarder kronor före erbjudandet.

Anmälningsdagen inleds den 22 juni och avslutas den den 29 juni. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm blir den 30 juni.

- Genovas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter för egenlångsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta, oavsett konjunktur. Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Genovas inriktning på en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Genom stamaktienoteringen och kapitaltillskottet får vi möjlighet att accelerera förvärvstakten och projektutvecklingen samtidigt som det ger oss en tydligare position i vårt arbete med kommuner. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Genova med fler aktieägare ombord, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

- Genova har en historik av framgångsrik och lönsam tillväxt sedan starten 2006 och har etablerat sig som en långsiktig fastighetsförvaltare och projektutvecklare på våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Med en beprövad affärsmodell, stabil finansiell ställning och en betydande projektportfölj är Genova redo för en stamaktienotering på Nasdaq Stockholm. Vi är stolta över det stora intresse vi mött och att vi har med oss flera svenska och internationella institutioner som ankarinvesterare. Särskilt i en tid som annars präglas av osäkerhet är detta ett utmärkt bevis på Genovas stabilitet och attraktionskraft, kommenterar Mikael Borg, styrelseordförande för Genova.

Ankarinvesterare i erbjudandet är Länsförsäkringar Fondförvaltning, Lancelot Asset Management, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company samt Skandia Fonder. Ankarinvesterarna tecknar för 450 miljoner kronor, motsvarande 60 procent av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]