Publicerat 30 september, 2020

Genova Property förvärvar fastigheter i Enköping för 91 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Kryddgården 6:5 och Korsängen 20:2 och Korsängen 20:3 i centrala Enköping. Det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till 91 miljoner kronor. Förvärvet finansieras initialt med egna medel och tillträde är planerat till slutet av oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Kryddgården 6:3 där ett pågående planarbete drivs för framtida utveckling av bostäder. Kryddgården 6:5 är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om 1,4 miljoner kronor och på fastigheten bedöms det i framtiden kunna utvecklas 12 000 kvadratmeter bruttoarea bostäder.

I samband med förvärvet tar Genova även ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingsområdet inom Kryddgården 6:3 & 6:5 i Enköping som totalt omfattar 50 000 kvadratmeter bruttoarea.

Korsängen 20:2 och 20:3 innefattar lagakraftvunna bostadsbyggrätter om 14 000 kvadratmeter bruttoarea.samt kommersiella ytor som idag är uthyrda till ett årligt hyresvärde om 1,4 miljoner kronor. Genova planerar uppföra 250 hyresbostäder för långsiktig förvaltning med byggstart kring årsskiftet 2020/2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]