Publicerat 24 april, 2020

Genova Property förbättrar förvaltningsresultatet, avvaktar med notering av stamaktie på Stockholmsbörsen

Genova Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat och nettovinst under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 54,0 miljoner kronor under första kvartalet (39,4), en ökning med 37,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 40,0 miljoner kronor (26,7), en ökning med 49,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 18,4 miljoner kronor (4,4), en ökning med 318,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 238,2 miljoner kronor (53,3). Resultatet är positivt påverkat av värdeförändringar för fastigheter på 219,2 miljoner kronor (48,6).

Resultatet efter skatt blev 190,6 miljoner kronor (41,7), en ökning med 357,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,93 kronor (0,50).

Långsiktigt substansvärde per stamaktie är 27,33 (16,88).

Bolaget har hittills upplevt begränsad påverkan från coronapandemin.

”Hittills ser vi en begränsad påverkan i form av förfallna hyresbetalningar för andra kvartalet. Av de förväntade hyresintäkterna för andra kvartalet har totalt cirka 96 procent inbetalats fram till den 16 april, vilket är i linje med normalt utfall. Hur situationen kommer att se ut för kommande kvartal är idag svårt att bedöma”, säger vd Michael Moschewitz.

Däremot har rådande situation påverkat den planerade noteringen av stamaktien på Stockholmsbörsens huvudlista.

”Genova fortsätter arbetet med att förbereda bolaget för en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. I rådande marknadssituation har vi dock beslutat att avvakta med processen att notera stamaktien utan avser initialt endast att flytta Genovas preferensaktier från Nasdaq First North Premier Growth Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm”, säger Michael Moschewitz.

Genova Property, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter54,039,437,1%
Driftöverskott40,026,749,8%
Förvaltningsresultat18,44,4318,2%
Resultat före skatt238,253,3346,9%
Nettoresultat190,641,7357,1%
Resultat per aktie, kronor2,930,50486,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]