Publicerat 24 augusti, 2020

Genova Property erbjuder återköp av obligationer

Fastighetsbolaget Genova Property erbjuder ett frivilligt återköp av obligationer med förfall i april nästa år. Man avser att emittera nya obligationer och förtidsinlösa de utestående obligationerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna om 500 miljoner kronor köps tillbaka till nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet löper ut den 1 september.

I samband med detta avser bolaget ge ut nya icke-säkerställda obligationer om 300-400 miljoner kronor under en ram om 750 miljoner kronor med en löptid om 4 år.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]