Publicerat 7 maj, 2021

Genova ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ökat förvaltningsresultat och substansvärde under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 63,6 miljoner kronor (54,0), en ökning med 17,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 45,5 miljoner kronor (40,0), en ökning med 13,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,6 miljoner kronor (8,7), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 103,4 miljoner kronor (190,6). Minskningen är en följd av lägre värdeförändringar under perioden jämfört med motsvarande kvartal 2020. Resultat per aktie hamnade på 2,35 kronor (5,86). Substansvärde per aktie låg på 60,36 kronor (54,66).

Värdeförändringar fastigheter var 120,3 miljoner kronor (291,2).

"Genova inleder 2021 med ett starkt första kvartal där påverkan från pandemin fortsatt är mycket begränsad. Vi ökade takten väsentligt i vår pågående produktion av hållbara bostäder för egen förvaltning. Därtill genomförde vi flera förvärv som stärker vår intjäningsförmåga och samtidigt ger betydande utvecklingspotential. Med ett nytt grönt finansiellt ramverk befäster vi vår hållbarhetsprofil och i februari emitterades en grön hybridobligation som både skapar stärkt likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt", skriver vd Michael Moschewitz i rapporten.

Han utvärderar fortsatt fler affärsmöjligheter.

"När vi blickar framåt ser vi stora utvecklingsmöjligheter i såväl vår projekt­ som förvaltningsportfölj samtidigt som vi ständigt utvärderar intressanta affärsmöjligheter. Med stabila kassaflöden, en stark balansräkning och goda finansieringsmöjligheter har vi handlingsutrymme för att skapa fortsatt god lönsamhet och värdeutveckling för Genovas aktieägare."Genova, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter63,654,017,8%
Driftöverskott45,540,013,8%
Förvaltningsresultat11,68,733,3%
Nettoresultat103,4190,6-45,8%
Resultat per aktie, kronor2,355,86-59,9%
Substansvärde per aktie, kronor60,3654,6610,4%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]