Publicerat 16 augusti, 2021

Genova ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna var högre för perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 78,2 miljoner kronor (56,6), en ökning med 38,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 58,7 miljoner kronor (44,9).

Förvaltningsresultatet uppgick till 23,2 miljoner kronor (11,9).

Resultatet efter skatt blev 160,4 miljoner kronor (40,4), och per aktie 3,71 kronor (0,97).

Det långsiktiga substansvärdet per aktie låg på 64,76 kronor (59,75).

Bolaget har under första halvåret 2021 ökat produktionen av hållbara bostäder för egen förvaltning. Det handlar om totalt cirka 60 000 kvadratmeter som förväntas stärka hyresintäkterna med över 100 miljoner kronor per år under 2022-2023.

För resten av året planeras fler byggstarter.

”Vi planerar för byggstarter av ytterligare projekt under andra halvåret med totalt 70 000 kvm, innehållande närmare 800 bostäder, skola, förkola mm. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor på våra huvudmarknader och vi har kapacitet i organisation och finansiering att växla upp produktionen. Målet är att från 2022 ha minst 1 500 bostäder i pågående produktion årligen”, säger vd Michael Moschewitz.

Genova, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter78,256,638,2%
Driftöverskott58,744,930,7%
Förvaltningsresultat23,211,995,0%
Nettoresultat160,440,4297,0%
Resultat per aktie, kronor3,710,97282,5%
Substansvärde per aktie, kronor64,7659,758,4%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]