Publicerat 4 maj, 2022

Genova ökade förvaltningsresultatet med 166 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar ett betydligt högre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna var också starkt upp under perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 93,6 miljoner kronor (63,6), en ökning med 47,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 63,5 miljoner kronor (45,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 30,9 miljoner kronor (11,6). Ökningen beror huvudsakligen på det ökade driftsöverskottet samt högre resultatandelar från joint ventures.

Resultatet efter skatt blev 160,0 miljoner kronor (103,5), och per aktie 3,19 kronor (2,35).

Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 81,94 kronor (60,36).

Bolaget har under perioden upplevt en förändrad omvärldssituation som påverkat fastighetssektorn genom högre energipriser och kostnader för byggmaterial. Därtill har det funnits problem i logistikflöden som kan störa och försena nybyggnadsprojekt, uppger vd Michael Moschewitz.

För Genovas del har bolaget sett en "viss påverkan på kostnadssidan av ökade energipriser" men dessa ligger till stor del på hyresgästerna genom avtal, enligt Michael Moschewitz.

"Därtill är 98 procent av våra hyresintäkter inflationssäkrade genom indexuppräkning. I våra pågående projekt har vi upphandlingar till fasta priser som löper på vilket innebär att vi inte påverkas av kostnadsökningar på kort sikt", säger Michael Moschewitz.

Genova, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter93,663,647,2%
Driftöverskott63,545,539,6%
Förvaltningsresultat30,911,6166,4%
Nettoresultat160,0103,554,6%
Resultat per aktie, kronor3,192,3535,7%
Substansvärde per aktie, kronor81,9460,3635,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]