Publicerat 24 februari, 2021

Genova ökade driftnettot men minskade förvaltningsresultat – presenterar nya tillväxtmål

Fastighetsbolaget Genova Property redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

I de nya operativa tillväxtmålen satsar Genova på att öka byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år (750). Hyresintäkternas andel från bostads- och samhällsfastigheter ska vara minst 70 procent vid slutet av 2023 istället för 60 procent vid 2024.

Hyresintäkterna uppgick till 62,8 miljoner kronor (52,6), en ökning med 19,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 47,2 miljoner kronor (35,5), en ökning med 33,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,8 miljoner kronor (13,7), en minskning med 21,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 122,8 miljoner kronor (164,8).

Resultatet efter skatt blev 108,2 miljoner kronor (150,6), en minskning med 28,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,47 kronor (4,56), vilket innebär en minskning med 45,8 procent mot föregående år. Det kan noteras att antalet utestående stamaktier nästan ökat med 30 procent.

Ingen utdelning föreslås för vanliga aktieägare. Preferensaktieägare föreslås erhålla en utdelning om 10,5 kronor per aktie.

Det långsiktiga substansvärdet per stamaktie uppgår till 59,75 (47,73).

- Vi har en stor byggrättsportfölj idag om närmare 400 000 kvadratmeter med betydande övervärden, men samtidigt utvärderar vi för närvarande nya förvärv som skulle stärka intjäningsförmågan och generera ytterligare byggrätter, menar vd:n Michael Moschewitz.

Genova, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter62,852,619,4%
Driftöverskott47,235,533,0%
Förvaltningsresultat10,813,7-21,2%
Resultat före skatt122,8164,8-25,5%
Nettoresultat108,2150,6-28,2%
Resultat per aktie, kronor2,474,56-45,8%
Utdelning per aktie, kronor0

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]