Publicerat 6 april, 2021

Genova kallar till årsstämma den 7 maj

Aktieägarna i fastighetsbolaget Genova Property kallas till årsstämma fredagen den 7 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Borg, Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén och Maria Rankka samt nyval av Anette Asklin som styrelseledamot. Jan Björk och Knut Ramel har båda avböjt omval. Valberedningen föreslår även omval av Mikael Borg som styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar indragning av bolagets samtliga 4,0 miljoner befintliga preferensaktier. Baserat på utbetalningsdag den 14 juni uppgår inlösenbeloppet till 130,70 kronor per inlöst preferensaktie, vilket meddelades i ett separat pressmeddelande tidigare idag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av 400 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]