Publicerat 15 januari, 2021

Genova höjer operativa mål – upprepar finansiella mål

Styrelsen för fastighetsbolaget Genova Property har satt nya tillväxtmål och affärsplanen har förlängs till att omfatta perioden fram till utgången av 2025. Det framgår av ett pressmeddelande.

De operativa målen har reviderats upp och bolaget ska från och med 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare 750 samt öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av de totala hyresintäkterna vid utgången av 2023, från tidigare 60 procent vid utgången av 2024.

Bolagets finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade. Som tidigare är målet att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent över en konjunkturcykel. Förvaltningsperioden ska i snitt öka minst 20 procent över en konjunkturcykel.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]