Publicerat 29 september, 2021

Genova förvärvar hälften av Järngrinden och genomför riktad nyemission på 288 miljoner

Genova Property förvärvar 50 procent av fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden för 562,5 miljoner kronor. Affären delfinansieras med pengar från en genomförd riktad nyemission på 288 miljoner kronor i Genova Property, enligt ett pressmeddelande.

Genova Property har också tilldelats två köpoptioner under vilka man kan förvärva resterande 50 procent i Järngrinden inom fem respektive sju år.

Genova uppges genom sin investering i Järngrinden bli en relevant aktör i Västsverige, inklusive Göteborgsregionen. Affären fungerar också som en bra plattform för fortsatt tillväxt i Västsverige, heter det.

Som ett led i affären har Genova Property genomfört ovannämnda emissionen. Den utgjordes av 2,4 miljoner nya stamaktier som tecknades av institutionella investerare för 120 kronor styck. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 4 procent jämfört med senaste stängningskursen på tisdagen. Utspädningseffekten är på cirka 5,7 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]