Publicerat 18 juni, 2021

Genova förvärvar fastighet i Täby för 92 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property förvärvar fastigheten Fuxen 3 i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 miljoner kronor före latent skatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheten är idag uthyrd till närmare 90 procent med Wesdyne Sweden som hyresgäst med ett hyresavtal som löper fram till 2027. Årliga hyresintäkter för fastigheten uppgår till 5,5 miljoner kronor med ett förväntat initialt driftnetto om 4,7 miljoner kronor. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 4 400 kvadratmeter med en sammanlagd markyta om 6 300 kvadratmeter. Tillträde är planerat till den 1 september. Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

På fastigheten Fuxen 3, beläget intill den nya stadsdelen Täby Park, har det sedan tidigare erhållits ett positivt planbesked för utveckling av bostäder. Genova bedömer att de framtida bostadsbyggrätterna kommer att uppgå till 16 000 kvadratmeter bruttoarea.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]