Publicerat 6 april, 2021

Genova föreslår inlösen av samtliga preferensaktier

Fastighetsbolaget Genova Property föreslår i samband med kallelsen till årsstämman som publiceras i dag inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösen sker i enlighet i inlösenförbehållet i bolagsordningen. Inlösenbeloppet kommer att vara 130,70 kronor per preferensaktie. Inlösen sker i början av juni.

Årsstämmans godkännande och genomförandet av inlösen är villkorat av att innehavarna av bolagets utestående obligationerna 2020/2024 och 2019/2023 har godkänt Inlösen av preferensaktierna. Bolaget har idag initierat skriftliga förfaranden i syfte att få obligationsinnnehavarnas godkännande att genomföra föreslagen inlösen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]