Publicerat 2 september, 2020

Genova emitterar obligationer för 400 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer på 400 miljoner kronor med en löptid på fyra år. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya obligationerna (med rörlig ränta) kommer att bli upptagna för handel på Stockholmsbörsens företagsobligationslista.

Vidare meddelar bolaget att dess återköpserbjudande för redan utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2017/2020 har fått en acceptans motsvarande ett belopp på 106 miljoner kronor.

Genova tänker fullfölja erbjudandet och priset för obligationerna kommer att uppgå till 101,937 procent nominellt belopp. Likvid för återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 9 september.

Genova skriver också att man utnyttjar rätten till frivillig inlösen av samtliga utestående obligationer under villkoren för dessa. Datum för inlösen blir den 7 januari och inlösenbeloppet för varje obligation kommer att vara 100 procent det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet betalas till varje person registrerad som obligationsinnehavare (Euroclear) vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 29 december 2020, skriver Genova.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]