Publicerat 26 februari, 2021

Genova emitterar gröna hybridobligationer om 500 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Genova Property har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 500 miljoner kronor under ett ramverk på 1 250 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 675 baspunkter. Obligationerna avses att noteras på Nasdaq Stockholm.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, inklusive inlösen av utestående preferensaktier.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]