[ Annons ]

Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.
Publicerat 18 december, 2020

”Genomförs kommissionens förslag så kommer Sverige att missgynnas”

Centerpartiet är missnöjda med regeringens agerande och har nu skickat in ett eget remissvar till EU-kommissionen för att påverka utformningen av EU:s taxonomi.

Under tisdagen svarade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på frågor om EU:s taxonomi i finansutskottet. Där framgick att regeringen anser att det finns stora brister i nuvarande förslag och kommer att föreslå omfattande förändringar till EU-kommissionen om. Så långt är Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin, som var den som kallade Bolund, nöjd. Men inte tillräckligt. Därför lämnar Centerpartiet nu ett eget remissvar till  EU-kommissionen

– Regeringen har tagit till sig kritiken. Och den svenska ståndpunkten är bra. Men viljan att agera har varit tveksam hittills. Då behöver vi göra vad vi kan, säger Rickard Nordin.

[ Annons ]

Ni litar alltså inte på regeringens agerande?

– Nej, hittills har det varit ett högst tveksamt intresse från regeringens sida. Nu har vi tagit kontakt med kollegor i andra länder för att söka stöd för den svenska linjen, exempelvis med Finland kring bioenergin och med Österrike kring vattenkraften. Det är något som den svenska regeringen borde gjort för länge sedan. Nu får vi göra det åt dem.

Innebär inte det en risk att Sverige kan framstå som splittrat gentemot EU?

– Nej, det tycker jag inte. Och Bolund har själv uppmanat andra att skicka in remissvar. Så den kritiken faller platt, säger Rickard Nordin.

Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen har i en gemensam skrivelse uttryckt oro för att nuvarande utformning av taxonomin kan göra det problematiskt att finansiera energieffektiva byggnader. Kommissionen föreslår klass A i energideklarationen som kriterium för att uppnå målet om begränsning av utsläpp.

– Vi har särskilt lyft fastighetsbranschen i vårt remissvar. Genomförs kommissionens förslag så kommer Sverige att missgynnas av att vi har en tuff energiklassning. Dessutom är energideklarationer ännu inte införda i alla EU-länder, så hur man skulle kunna utgå från dem är en gåta i sig. Men vi kan inte heller ha en situation där det skulle bli mer hållbart att bygga nytt än att renovera, vilket nuvarande förslag skulle innebära, säger Rickard Nordin.

Rickard Nordin vill att man istället ska utgå från det ursprungliga förslaget där de bästa byggnaderna inom befintligt bestånd utgör referensram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]