[ Annons ]

Särlösningar för pensionärer räcker inte för att få fart på flyttkedjorna i landet. Det anser Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige i en kommentar om den nya utredningen Bostäder att bo kvar i.
Publicerat 7 oktober, 2015

Generella reformer mot låsta flyttkedjor efterlyses

Särlösningar för pensionärer räcker inte för att få fart på flyttkedjorna i landet. Det anser Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige i en kommentar om den nya utredningen Bostäder att bo kvar i.

En ny utredning om bostäder för äldre föreslår flera lösningar för att pensionärer ska kunna flytta enklare. Men Fastighetsägarna Sverige efterlyser åtgärder mot de generella inlåsningseffekterna.

[ Annons ]

– Det är bra att utredningen sätter fokus på den låga rörlighet som följer av inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Att dela upp bostadsmarknaden utifrån olika boendekategorier är dock att göra konsumenterna en björntjänst. En fungerande bostadsmarknad har förutsättningar att hantera olika behov. Regeringen måste därför fokusera på reformer som riktas mot inlåsningseffekter generellt, för hela marknaden, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Enligt förslaget höjs taket för bostadstillägget för pensionärer från 5 000 till 7 300 kronor per månad.

– Insatser som stimulerar efterfrågan är något som Fastighetsägarna lyft fram när skattemedel ska fördelas till bostadsmarknaden, fortsätter Rikard Silverfur.

Utredningen föreslår också att kraven på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och lokaler utvidgas till att även gälla entréer och trapphus i samtliga flerbostadshus.

– Främjande av tillgänglighet är positivt. Men som kraven är utformade i utredningen är de enligt vår uppfattning inte förenliga med grundlagens bestämmelser om skydd av äganderätten. Värnandet av den enskildes äganderätt är inskrivet i Europakonventionen och därför bör en utvidgning av kraven följas av full ersättning till fastighetsägaren för de tvingande ingreppen, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]